2500.00 zł. · Interwencja Kryzysowa Wobec Dzieci I Młodzieży - Studia Podyplomowe

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Październik 6, 2022 9:32 am

Location: Łódź, lodzkie, Poland

⭕ Studia mają charakter doskonalący i przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych. CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY Celem studiów z zakresu Interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży mają na celu wyposażenie Słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne warunkujące możliwość efektywnego reagowania w sytuacji kryzysu w szkole jako organizacji i oferowania profesjonalnego wsparcia tj. skutecznej interwencji.Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia psychologicznych, etycznych i prawnych podstaw interwencji kryzysowej, zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, jak również przygotowanie merytoryczne i metodyczne do podejmowania działań interwencyjnych w ramach modułów: strategie i modele interwencji kryzysowej, diagnoza w interwencji kryzysowej, zarządzanie kryzysem, budowanie relacji z klientem, konstruowanie procedur interwencyjnych oraz metodyka działań interwencyjnych wobec: kryzysów w szkole, problemów z uzależnieniem, samookaleczeń i kryzysów siucydalnych, ofiar przemocy i agresji (w tym molestowania seksualnego, mobbingu, cybrbullyingu), w sytuacji straty oraz sytuacjach katastrof. WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW Teoretyczne podstawy interwencji kryzysowej Trening interpersonalny i mediacje Diagnoza w interwencji kryzysowej - systemy oceny stanu klienta Metodyka działań interwencyjnych ADRESACI STUDIÓW Studia adresowane są w szczególności do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz do specjalistów z innych dziedzin (absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, prawo, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne etc.), pragnących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży. CO ZYSKUJESZ Słuchacze studiów podyplomowych z zakresu Interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na prowadzenie wczesnej interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiologii i symptomatologii. Biuro rekrutacyjne UNS; ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź tel. 422 - - www.podyplomowe.uns.lodz.pl

Numer telefonu: 662582806
Leave your comment