699.00 zł. · Księgowość Z Elementami Kadr I Płac + Płatnik

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Marzec 9, 2024 11:25 pm

Location: Lublin, lubelskie, Poland

⭕ Program: Moduł Księgowość: 1. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw i różne sposoby rozliczania 2. Rodzaje i elementy dokumentów księgowych 3. Sporządzanie dokumentów księgowych 4. Pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji. Deklaracja VAT-R 5. Ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego 6. Czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania 7. Ewidencja dla celów podatku VAT 8. Rejestr sprzedaży i zakupów 9. Rodzaje dokumentów księgowych ewidencjonowanych w księdze oraz rodzaje operacji gospodarczych 10. Dokumenty zakupu, sprzedaży, dokumenty wewnętrzne 11. Sposób prowadzenia ewidencji księgowej 12. Kolumny PKPiR 13. Zapisy przychodów i kosztów z PKPiR 14. Podatek dochodowy od osób fizycznych 15. Podatek progresywny 16. Podatek liniowy 17. Zamkniecie miesiąca 18. Zamknięcie roku 19. Ewidencja obrotu magazynowego w PKPiR – okresowe ustalanie stanu zapasów 20. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych- zasady opodatkowania, zapisy przychodów, deklaracje podatkowe 21. Karta podatkowa - podstawa prawna ,zasady opodatkowania. 22. Zamknięcie okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem inwentaryzacji Moduł: Kadry: 1. Podstawy prawne i zasady nawiązywania stosunku pracy (zawierania umów o pracę). 2. Pozapracownicze formy zatrudnienia (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło). 3. Ustanie stosunku pracy – podstawy prawne, sposoby rozwiązywania umów o pracę, wygaśnięcie stosunku pracy. 4. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. 5. Czas pracy, jego ewidencjonowanie i rozliczanie (m.in.sporządzanie ewidencji czasu pracy, rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych). 6. Urlopy pracownicze - zasady udzielania, naliczania i rozliczania urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, rodzicielskich. 7. Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy w ramach stosunku pracy. Moduł: Płace: 1. Podstawy prawne ustalania wynagrodzeń za pracę. 2. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 3. Podatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń. 4. Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i pozapracowniczych. 5. Świadczenia pracownicze z tytułu choroby i macierzyństwa 6. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki ZUS. 7. Rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych i pozapracowniczych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 8. Obsługa programu PŁATNIK: - Zagadnienia podstawowe - zasady pracy z systemem. - Ustawienia programu. - Utworzenie bazy jednostki w programie Płatnik. - Założenie kartotek płatnika i ubezpieczonych. - Zgłoszenie do ubezpieczenia płatników, pracowników, członków rodziny i innych osób. - Sporządzanie miesięcznych raportów i deklaracji rozliczeniowych. - Wyrejestrowanie z ubezpieczeń płatników, pracowników, członków rodziny i innych osób. - Weryfikacja poprawności dokumentacji ZUS i dokonywanie korekt. - Wysyłanie dokumentacji do ZUS. - Tworzenie dokumentów płatniczych ZUS. - Archiwizacja dokumentów ZUS w programie Płatnik. Informacje organizacyjne: Liczba godzin:50 Cena: 699 zł brutto (dla płatników VAT 568,29 zł netto). Termin: od 22 sierpnia 2016r. Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Pogodna 50 A lok.1 Każda osoba, która ukończy kurs otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności zawodowych, wydane na podstawie par.18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 poz. 622) Zainteresowani mogą zapisać się na powyższy kurs bezpośrednio przez OLX podając imię, nazwisko i dane kontaktowe lub przez naszą stronę: www.dkspartner.pl w zakładce SZKOLENIA wypełniając formularz zgłoszeniowy. Zapraszamy. Zapraszamy.

Numer telefonu: 531949523
Leave your comment