650.00 zł. · Kursy I Szkolenia Specjalistyczne

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Sierpień 2, 2023 11:54 pm

Location: Piotrków Trybunalski, lodzkie, Poland

⭕ Dzień dobry, NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA O. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI dysponuje szerokim gronem specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi i z bogatym doświadczeniem zawodowym. ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EGZAMINY KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ DOZOREM I EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH W NASTĘPUJĄCYCH GRUPACH: •Grupa 2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło •Grupa 3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i magazynowania oraz zużywające paliwa gazowe. Przeprowadzamy również doskonalenie zawodowe osób zatrudnionych przy dozorze i eksploatacji urządzeń energetycznych lub ubiegających się o takie zatrudnienie. ORGANIZUJEMY: KURSY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. - Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służb BHP; - Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; - Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby; - Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; - Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno- technicznych; - Szkolenie okresowe pracowników administracyjno - biurowych i innych; - Szkolenie okresowe pracowników odkrywkowych zakładów górniczych. KURSY OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH (zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego). Kategoria UDTRodzaj wózka I WJOWózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane: •z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem •ze zmiennym wysięgiem II WJOwózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych III WJOwózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane Nie podlegające pod dozór (wózki, które podnoszą ładunek do 30 cm)wózki jezdniowe unoszące wózki jezdniowe naładowne i ciągnikowe KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO: obsługi dźwigów towarowo – osobowych (IID i ID), suwnic (IIS i IS), dźwignic, żurawi (IIŻ), wciągników i wciągarek (IIW) obsługi podestów ruchomych (IP) GrupaKategoriaZakres uprawnień SuwniceIISSuwnice sterowane z poziomu roboczego SuwniceISSuwnice sterowane z poziomu roboczego oraz kabiny ŻurawieIIŻŻurawie przenośne (HDS), stacjonarne warsztatowe Podesty ruchomeIPPodesty wolnobieżne (nożycówki) Podesty samojezdne (zwyżki) CięgnikiIIWWciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego DźwigiIIDDźwigi towarowo-osobowe DźwigiIDDźwigi towarowe ze ster. wew. i szpitalne - napełniania zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 Kursy kończą się egzaminem przed Komisją Dozoru Technicznego. INNE KURSY I SZKOLENIA: - szkolenia przeciwpożarowe; - szkolenia udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; - szkolenia podstawowe w zakresie przeprowadzania okresowych i dodatkowych badań technicznych pojazdów; - szkolenia w zakresie bezpiecznego przemieszczania ładunku przy urządzeniach dźwigowych na stanowisku hakowego; - pracownik stacji paliw płynnych, gazowych (LPG); Ponadto na Państwa życzenie organizujemy kursy, szkolenia, seminaria, dostosowane do potrzeb zakładów pracy, firm, grup zawodowych administracji publicznej i samorządowej oraz osób indywidualnych. Posiadamy wysoko kwalifikowaną kadrę wykładowców we wszystkich specjalnościach. Łączy nas bardzo dobra współpraca z lokalnymi władzami, urzędami i instytucjami wypróbowana przez długi okres naszej działalności. Informacje dotyczące kursów, szkoleń, egzaminów kwalifikacyjnych i usług technicznych można uzyskać telefonicznie pod numerami: 446 - - i 446 - - Cena (do negocjacji) dotyczy kursu grupy G2 lub G3 wraz z egzaminem państwowym. Każdy nasz klient traktowany jest indywidualnie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Numer telefonu: 788692689
Leave your comment