Darmowe · Płatne Staże Z Możliwością Zatrudnienia

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Wrzesień 18, 2023 2:05 am

Location: Łódź, lodzkie, Poland

⭕ PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM” Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn do 29. roku życia, którzy są bierni zawodowo lub bezrobotni. Poprzez szkolenia zawodowe i staże zwiększymy możliwości zatrudnienia tych osób. Projekt jest skierowany do 84 mieszkańców województwa łódzkiego, w tym osób niepełnosprawnych, i będzie trwał w okresie 1.02.2016 – 28.02.2018 roku. KOGO ZAPRASZAMY? W projekcie mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni w wieku 15-29 lat, które: 1. Są bierne zawodowo (tj. nie pracują i nie są bezrobotne, mogą to być studenci w trybie wieczorowym i zaocznym oraz osoby będące na urlopie wychowawczym) LUB 2. Są bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne (tzn. zarejestrowane w PUP) ORAZ 3. Nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), 4. Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności/kwalifikacji zawodowych/ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy i nie uczestniczyły w ww. formach aktywizacji, finansowanych ze środków publicznych, w ostatnich 4 tyg.), 5. Są mieszkańcami województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Kryterium 3, 4 i 5 muszą być spełnione łącznie. CO OFERUJEMY? Udział w projekcie umożliwi poprawienie pozycji na rynku pracy i wzrost doświadczenia zawodowego, dzięki: 1. Płatnym stażom w firmach (czas trwania: 3 miesiące), 2. Ofertom pracy i zatrudnieniu dla min. 35 osób, 3. Spotkaniom z doradcą zawodowym, wsparciem psychologa, Indywidualnym Planom Działania, 4. Szkoleniom zawodowym potwierdzonym certyfikatem (możliwość skorzystania z danego kursu na podstawie diagnozy potrzeb zgodnie z Indywidualnym Planem Działania). Przykładowe kursy dla kobiet i mężczyzn w zawodach/o tematyce: • ECDL (podstawy obsługi komputera), • Brukarz/ka, • Florystyka/Kosmetyka, • Kucharz/ka, • Fryzjerstwo, • Spawacz/ka, • Księgowość, • Przedstawiciel/ka handlowy/a, • Ochrona osób i mienia, • Operator/ka koparko-ładowarki, • Prawo jazdy kat. C, • Magazynier/ka (w tym obsługa wózków widłowych), • Prowadzenie działalności gospodarczej. • Opiekun/ka osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej. ZAPEWNIAMY • Refundację kosztów dojazdu na spotkania z doradcą, warsztaty, szkolenia zawodowe, staże, • Poczęstunek i materiały szkoleniowe na warsztatach, • Stypendium szkoleniowe i stażowe, • Ubezpieczenie NNW podczas szkoleń zawodowych, • Opiekę nad dziećmi podczas szkoleń zawodowych i staży w wybranych przypadkach. KONTAKT Signa Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź Agnieszka Bolewska tel. 426 - -, kom. 605 - -, fax 426 - -

Numer telefonu: 799656589
Leave your comment