1490.00 zł. · Szkolenie: Wprowadzenie Do Wykonywania Pomiarów W środowisku Pracy.

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Październik 14, 2022 1:20 am

Location: Gdańsk, pomorskie, Poland

⭕ Miejsce i termin szkolenia: Gdańsk, Hotel DAL 1-2.02.2016 Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do nowobzatrudnionych pracowników laboratoriów zajmujących się badaniem czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – hałasu, higieniczną oceną oświetlenia elektrycznego, mikroklimatu i zapylenia. Osiągane korzyści: Uczestnicy szkolenia zdobędą aktualną wiedzę z zakresu obecnie obowiązujących metodyk pomiaru hałasu oraz oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy ze szczególnym uwzględnieniem: - praktycznego sposobu podejścia do realizacji pomiarów na stanowiskach pracy - prawidłowego sporządzenia sprawozdań z badań - interpretacji otrzymanych wyników - potwierdzenia/walidacji metod i szacowania niepewności pomiaru Program szkolenia: Oświetlenie elektryczne - Ocena oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy według PN-EN 12464-1:2012 o eksploatacyjne natężenie oświetlenia w polu zadania, w polu bezpośredniego otoczenia, w polu tła o strategia pomiarowa o minimalna liczba punktów pomiarowych / siatka pomiarowa o średnie cylindryczne natężenie oświetlenia w obszarze aktywności pracownika o walidacja metody, szacowanie niepewności pomiaru o zajęcia praktyczne (ćwiczenia) – pomiar oświetlenia elektrycznego o sporządzanie sprawozdania z badań Hałas - Akty i przepisy prawne / identyfikacja potencjalnego narażenia / określenie warunków na stanowisku pracy - Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas wg PN-EN ISO 9612:2011 o stosowana aparatura pomiarowa o metodologia / etapy chronologiczne analizy pracy: wyznaczanie grup o jednorodnej ekspozycji na hałas, wyznaczanie dnia nominalnego o wybór strategii pomiarowej o pomiar zorientowany na zadanie (czynności) o czas trwania czynności o pomiary dla zadań (czynności) o źródła niepewności pomiaru o szacowanie niepewności o potwierdzenie/walidacja metody o zajęcia praktyczne (ćwiczenia) – pomiar hałasu zorientowany na zadanie o opracowanie sprawozdania z badań Pyły - Pomiary i ocena narażenia zawodowego na pyły przemysłowe o identyfikacja potencjalnego narażenia; o określenie warunków na stanowisku pracy; o wybór pracowników do badań - Pobieranie próbek metodą dozymetrii indywidualnej: o zasady poboru próbek powietrza o ocena zgodności warunków pracy z NDS, NDSCh, NDSP; o ocena działania łącznego; o ocena narażenia zawodowego w nietypowych sytuacjach przemysłowych - Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów - Oznaczanie pyłu całkowitego i respirabilnego metodą filtracyjno-wagową Mikroklimat - Pojęcia, definicje, metody pomiaru o środowiska cieplne umiarkowane; o środowiska cieplne gorące; o środowiska cieplne zimne - Wartości normatywne - Ćwiczenia Forma szkolenia: Wykłady, ćwiczenia praktyczne oparte o pomiary hałasu i oświetlenia elektrycznego, mikroklimatu i oznaczania pyłu na stanowisku pracy w symulowanych warunkach rzeczywistych, dyskusja Informacje organizacyjne: Termin szkolenia: 1-2.02.2016 Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9:00, 1.02.2016 (poniedziałek) Zakończenie szkolenia: godz. 16:00, 2.02.2016 (wtorek) Czas trwania szkolenia: 16 godzin Cena szkolenia: Cena za szkolenie wynosi 1490 zł + 23% VAT Cena zawiera: Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Informacje dodatkowe: Uczestnicy szkolenia proszeni są o przybycie (w miarę możliwości) z własną aparaturą pomiarową.

Numer telefonu: 725616488
Leave your comment