167400.00 zł. · Atrakcyjne Mieszkanie.Zobacz!

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Luty 23, 2023 12:32 pm

Location: Łęczna, lubelskie, Poland

⭕ BURMISTRZ ŁĘCZNEJ OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w m. Łęczna przy ul. Skarbka 2 Pierwszy przetarg odbył się 10.05.2016r. Drugi przetarg odbył się 21.06.2016r. Oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów. Lokal mieszkalny nr 20 jest usytuowany na 4 piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Łęcznej przy ul. Skarbka 2. Jest to budynek 4-piętrowy, podpiwniczony, ocieplony. Budynek jest w dobrym stanie technicznym z odnowioną elewacją. Dobry, utwardzony dojazd i dojście do budynku. Pełne uzbrojenie terenu. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 60,73 m2. Lokal posiada dodatkowo balkon i możliwość korzystania z piwnicy. Układ funkcjonalny: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ubikacja i korytarz. Drzwi wejściowe (zewnętrzne) do lokalu – stalowe. Stolarka drzwiowa wewnętrzna – płytowa, typowa (starego typu). Stolarka okienna – z PCV. Posadzki – terakota (kuchnia, korytarz, łazienka, ubikacja), posadzka betonowa + wykładzina PCV (1 pokój), panele drewniane (2 pokoje). Na ścianach w łazience i ubikacji ułożona jest glazura. Pas glazury ułożony jest na ścianie w kuchni przy meblach kuchennych. Poza kuchnią, która wymaga remontu pozostała część lokalu wymaga tylko odnowienia (malowanie, drobne naprawy). Dla przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 20 nie ma założonej księgi wieczystej. Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 155.000,00 zł + 8% VAT, co stanowi kwotę 167.400,00zł brutto /słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych/. Do zakupu mieszkania należy doliczyć koszty aktu notarialnego. III przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2016r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Łęcznej Plac Kościuszki 5 pok. nr 19. Wadium w wysokości 8 000,00 zł /słownie: osiem tysięcy złotych/ należy wnieść w pieniądzu do dnia 17.08.2016r. na rachunek Urzędu Miejskiego w PKO BP S.A. Nr 841 - -600 - -200 - -7. Wpłaty należy dokonać odpowiednio wcześniej, aby w dniu 17.08.2016r. wpłata była zaewidencjonowana na rachunku bankowym Urzędu i ujęta w wyciągu bankowym, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego. Osobie, która przetarg wygrała i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Mieszkanie zostanie udostępnione w terminie do uzgodnienia, w godzinach pracy urzędu. Szczegółowe informacje dot. lokalizacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym, Plac Kościuszki 5 pok. Nr 1, tel. (0815 - -.

Numer telefonu: 699034133
Leave your comment