Darmowe · Opiekun Dziecięcy W Klubiku Malucha (wiek Dzieci: 1-3 Lat)

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Czerwiec 6, 2024 8:14 am

Location: Sosnowiec, slaskie, Poland

⭕ Data zatrudnienia: 1 września 2016 Miejsce pracy: klubik dziecięcy utworzony w ramach programu Maluch na Uczelni, Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec Wymagania: Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), dziennym opiekunem może zostać osoba pełnoletnia, która: - daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, - nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, - wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, - nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, - posiada: a) kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz odbyła 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy lub jest gotowa do podjęcia tego szkolenia (Uczelnia może je zorganizować) b) nie posiada wyżej wymienionych kwalifikacji (punkt „a”), ale pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun oraz odbyła 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy lub jest gotowa do podjęcia tego szkolenia (Uczelnia może je zorganizować) Najważniejsze obowiązki: -zapewnienie dzieciom opieki, -zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, -prowadzenie zajęć opiekuńczo -wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do ich wieku, -dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym do dnia 10 lipca 2016 r.

Numer telefonu: 726526057
Leave your comment