Darmowe · Specjalista/Specjalistka Ds. Finansów I Rozliczeń

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Czerwiec 26, 2024 12:18 pm

Location: Poznań, wielkopolskie, Poland

⭕ Wynagrodzenie będzie częściowo współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAKRES OBOWIĄZKÓW: - wprowadzanie do ewidencji dokumentów finansowo-księgowych na potrzeby rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, - współpraca z partnerami projektów, instytucjami oraz podmiotami współpracującymi w zakresie prowadzonych rozliczeń projektów; - analiza kwalifikowalności wydatków według zasad i wytycznych w zależności od źródła finansowania, - sporządzanie arkuszy obliczeniowych do analiz finansowych, - monitoring przepływów finansowych, analiza finansowa, - opracowywanie raportów okresowych, zestawień i sprawozdań finansowych, - sporządzanie wniosków o płatność w części dot. finansów, - współpraca przy przygotowaniu budżetów projektów, - weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalnym i finansowym, - udział w kontrolach, - przygotowanie i weryfikacja dokumentacji na potrzeby kontroli projektów; - pomoc w prowadzeniu ewidencji i rozliczania kosztów podróży służbowych, - opisywanie dokumentów finansowo-księgowych ze względu na źródła finansowania, - ścisła współpraca z personelem i raportowanie przełożonym. WYMAGANIA PODSTAWOWE: - bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych, w szczególności aplikacji administracyjno-biurowych (środowisko Windows – MS Office, w szczególności Excel) oraz obsługi Internetu, - umiejętności i zainteresowania związane z pracą nad budżetami, rozliczeniami, finansami - doświadczenie przy rozliczeniu projektów i akcji współfinansowanych ze środków publicznych, w tym budżetów samorządowych, Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa - doświadczenie przy rozliczeniu projektów i akcji z uwzględnieniem montażu finansowego (kilku źródeł finansowania) - doświadczenie przy opracowaniu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym obsługa generatorów wniosków - bardzo dobra znajomość zasad kwalifikowania wydatków współfinansowanych ze środków UE, w tym wydatków dot. personelu, zamówień, - doskonała umiejętność organizacji pracy, samodzielność, - odpowiedzialność, - rzetelność, terminowość, skrupulatność, - lojalność, wysoka kultura osobista.

Numer telefonu: 535162299
Leave your comment