Darmowe · Specjalista/Specjalistka Ds. Pracy Z Młodzieżą (powiat Leszczyński)

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Marzec 12, 2023 8:37 am

Location: Rydzyna, wielkopolskie, Poland

⭕ Fundacja Aktywności Lokalnej planuje zaangażować kadrę do prowadzenia tzw. Klubów Aktywności Rozmaitych dedykowanych młodzieży na terenie wybranych gmin powiatu leszczyńskiego. Poszukujemy: 1) Koordynatora Klubu /Animatora – 1-2 osoby (szac. 40-110 godzin w miesiącu) 2) Lidera Procesów Grupowych – 2-4 osób (szac.40-110 godzin w miesiącu). Forma zatrudnienia: umowa o pracę (praca w godzinach popołudniowych i w soboty) Wynagrodzenie będzie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres obowiązków: 1. Do zadań Koordynatora Klubu/Animatora będzie należało m.in.: - budowanie współpracy w obrębie Klubu – integracja; - praca zespołowa z Liderami Procesów Grupowych; - dbanie o przepływ informacji w Klubie; - organizacja pracy w Klubie; - współpraca i podpisanie kontraktu z Liderami Aktywności Rozmaitych (młodzież); - współpraca z młodzieżą w zakresie problemów, inicjatyw, potrzeb; - nawiązywanie i wspieranie kontaktów z innymi podmiotami działającymi na rzecz młodzieży; - utrzymywanie kontaktów ze społecznością lokalną, w tym instytucjami pomocy społecznej i oświaty; - dbanie o trwałość działań na danym terenie; - sprawozdawczość i rozliczenia. 2. Do zadań Lidera Procesów Grupowych (wychowawcy/pedagoga/psychologa) będzie należało m.in.: - integrowanie grupy; - prowadzenie zajęć tematycznych z zakresu psychoedukacji; - prowadzenie diagnozy relacyjnej z zakresu socjoterapii z uczestnikami Klubu i planowanie zmiany; - uczestnictwo w pracy zespołu Klubu; - wsparcie młodzieży w rozwoju pasji i zainteresowań; - prowadzenie działalności interwencyjnej w razie problemów i konfliktów (mediacja, negocjacje, wsparcie); - współpraca z Liderami Aktywności Rozmaitych (wsparcie młodzieży). WYMAGANIA: 1. Koordynatorem Klubu / Animatorem może zostać osoba, która: - posiada wykształcenie wyższe - posiada doświadczenie w obszarach: praca z młodzieżą, prowadzenie zespołów/grup, praca w roli trenera lub socjoterapeuty lub lidera zespołu; - posiada przygotowanie w zakresie pracy z zespołem, koordynacji i prowadzeniu grup; - posiada umiejętność współpracy, organizacji, mediacji, animacji lokalnej, tworzenia przestrzeni do działania dla innych - posiada umiejętności zarządzania, w tym planowania i organizacji pracy personelu 2. Liderem Procesów Grupowych może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria: - posiada wykształcenie wyższe, preferowane psychologiczne lub pedagogiczne; - posiada doświadczenie zawodowe jako socjoterapeuta lub trener w pracy z młodzieżą (preferowane); - posiada dodatkowe wykształcenie w zakresie socjoterapii lub przygotowanie do pracy w roli trenera/doradcy (preferowane); - posiada wiedzę i umiejętność kierowania procesami grupowymi, indywidualnego wspierania osób w sytuacjach problemowych (indywidualnych i grupowych); - ma umiejętność rozwijania kompetencji osobistych (inteligencja emocjonalna, empatia, samoświadomość) i interpersonalnych (współpraca, podejmowanie decyzji, komunikowanie się, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych itp.) Dodatkowe wymogi i kompetencje kadry wynikają z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w zakresie tworzenia i prowadzenia placówek wsparcia dziennego. UWAGA! Oferty przyjmowane będą do 27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) W dn. 28 czerwca (wtorek) w godz. 14:00-17:00 planowane jest spotkanie z zainteresowanymi kandydatami/kandydatkami wyłonionymi w oparciu o złożone aplikacje. Prosimy o rezerwację terminu. Brak udziału w spotkaniu traktowany jest jako rezygnacja ze współpracy.

Numer telefonu: 729064780
Leave your comment