1.00 zł. · AMOFOSKA 4-16-18 Agro/AMOFOSKA NPK 4-10-22 CORN

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Maj 26, 2022 2:32 am

Location: Warszawa, wielkopolskie, Poland

⭕ AMOFOSKA NPK 4-16-18 jest granulowanym nawozem wieloskładnikowym o następującej zawartości składników: Makroelementy: •4% N azot amonowy (całkowity), •16% P2O5 pięciotelenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych (całkowity); co najmniej 5% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 11% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny tylko w kwasach mineralnych, co najmniej 2,5% P2 O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie •18% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie, •4% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie, •10% SO3 trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie. Mikroelementy (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) Mikroelementy (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników. Według obowiązujących kryteriów, nawóz ten nie zawiera szkodliwych ilości metali ciężkich takich jak arsen, kadm, ołów i rtęć, jest zatem bezpieczny dla środowiska. Wysoka jakość granulek, tj. jednolita wielkość ziaren, jednorodny skład każdej granulki ułatwia równomierny wysiew. Nawóz ten można stosować pod wszystkie rośliny uprawne, jednak w pierwszej kolejności przeznaczony jest do nawożenia wszystkich zbóż ozimych i rzepaku. W okresie wiosennym jest szczególnie przydatny do nawożenia ziemniaków i buraków cukrowych, ze względu na właściwe proporcje fosforu do potasu dla roślin okopowych. Azot należy uzupełnić w formie odpowiednich nawozów azotowych według wymagań nawożonej rośliny. AMOFOSKA NPK 4-16-18 jest też dobrym nawozem pod rośliny strączkowe, które potrzebują startowej dawki azotu (właśnie w ilości zawartej w tym nawozie) oraz roślin motylkowych drobnonasiennych uprawianych w mieszankach z trawami. DAWKOWANIE. Jest typowym nawozem przedsiewnym. Po wysiewie na rolę niezbędne jest zmieszanie go z glebą. Głównym składnikiem tego nawozu jest potas, tak więc dawki należy ustalić według zapotrzebowania nawożonych roślin na potas oraz według zawartości potasu przyswajalnego w glebie. Proporcja fosfor-potas w Amofosce NPK 4-16-18 zapewnia wystarczające nawożenia fosforem wszystkich roślin. W większości przypadków będzie natomiast konieczne uzupełniające nawożenie azotem, najlepiej mocznikiem lub saletrą amonową. Poniżej tabela z dawkowaniem. Dawki podane w tabeli są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów. AMOFOSKA®NPK 4-10-22 Corn jest nawozem NPK typu B1.1. granulowanym, wieloskładnikowym o następującej zawartości składników: SKŁAD: •4% N - azot amonowy (całkowity), •10% P2O5 - pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych, 5% P2O5 rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu i wodzie •22% K2O - tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie, •4% CaO - tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie. •10% SO3 - trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie, •2,5% MgO - tlenek magnezu całkowity •0,2% Zn - cynk całkowity •0,1% B - bor całkowity •Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników. Może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne, jednak w pierwszej kolejności przeznaczony jest do nawożenia kukurydzy, ze względu na właściwe proporcje fosforu do potasu oraz zawarte w niej dodatkowe makro i mikroelementy. Zawartość siarki gwarantuje właściwe wykorzystanie azotu, natomiast dodatek magnezu zapewnia przyrost zielonej masy o dobrych walorach żywieniowych dla zwierząt. Mikroelementy Bor i Cynk biorące udział w procesach rozrodczych, powodują dobrą jakość ziarna i właściwe uziarnienie w kolbach kukurydzy. Zawartość tych mikroelementów w nawozie jest szczególnie ważna na glebach świeżo wapnowanych oraz o wysokim poziomie nawożenia. AMOFOSKA® CORN jest także świetnym nawozem pod rośliny, które potrzebują zwiększonej ilości potasu np. buraki, ziemniaki, użytki zielone. Ponadto ze względu na zawartość siarki wskazane jest jej zastosowanie pod rzepak, gorczycę, rośliny motylkowe i kapustne. DAWKOWANIE. Tabela poniżej.

Numer telefonu: 726278688
Leave your comment