Darmowe · Fundacja „Szeroko Otwarte”

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Styczeń 15, 2023 3:56 am

Location: Częstochowa, slaskie, Poland

⭕ Fundacja na rzecz Zdrowia , Edukacji i Public Relations pod nazwą: „Szeroko otwarte” https://www.facebook.com/pages/Fundacja-Szeroko-otwarte-na-rzecz-Zdrowia-Edukacji-i-Public-Relations/225587474283497 https://twitter.com/OtwarteSzeroko https://plus.google.com/b/102273611246586460843/102273611246586460843/posts Prezes Fundacji Robert Kowalczuk , Wiceprezes Fundacji Małgorzata Kwapisz Celem Fundacji jest działanie na rzecz: - działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym - osób niepełnosprawnych; - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; - upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; - działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; - przedsięwzięć wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - wspierania działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; - przeciwdziałania patologiom społecznym; - upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; - upowszechnianie ochrony praw konsumentów; - działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; - promocji i organizacji wolontariatu; - działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - wdrażanie kodeksu etyki zawodowej w dziedzinie public relations - prowadzenia działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej dotyczącej sfery public relations - wspierania działalności w zakresie kreowania właściwego wizerunku firm, instytucji, organizacji oraz osób fizycznych zaangażowanych w pracę public relations.

Numer telefonu: 572688709
Leave your comment