Darmowe · Geolog, Opinia Geotechniczna, Zagęszczenie Gruntu, Kopalnia, Vss,

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Październik 30, 2022 5:50 pm

Location: Kozienice, mazowieckie, Poland

⭕ Firma Wiktor Zembek VITO TECH świadczy następujące usługi: Z zakresu geologii - inżynierskiej: - sporządzanie opinii geotechnicznych dla potrzeb budownictwa oraz pod przydomowe oczyszczalnie ścieków - badania (sondowania) podłoża gruntowego - sporządzanie projektów robót geologiczno - inżynierskich - sporządzanie dokumentacji geologiczno - inżynierskich - sporządzanie ekspertyz geologicznych - kierowanie i dozór nad robotami geologicznymi - badania właściwości dynamicznych podłoża gruntowego za pomocą lekkiej płyty dynamicznej HMP-LFG (lekka płyta dynamiczna) - badanie zagęszczenia gruntu (zagęszczenie gruntu) metodą Proctora (Proctor) - badanie nośności i zagęszczenia gruntu VSS Z zakresu geologii surowcowej: - sporządzanie projektów robót geologicznych na poszukiwanie, rozpoznanie i dokumentowanie złóż kopalin - sporządzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin - opracowywanie wniosków koncesyjnych - wyliczanie opłat za wydobyta kopalinę - sporządzanie operatów ewidencyjnych zasobów geologicznych złoża - sporządzanie sprawozdań - kierowanie i dozór nad robotami geologicznymi Z zakresu hydrogeologii: - sporządzanie projektów robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych oraz na wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi (dla pomp ciepła, pompa ciepła) - sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentacji geologicznych dla wykorzystania ciepła Ziemi - kierowanie i dozór nad robotami z zakresu hydrogeologii Z zakresu górnictwa: - kierownika ruchu zakładu górniczego (w zakładach górniczych o powierzchni do 2ha wydobywających kopaliny nie objęte własnością górniczą bez użycia środków strzałowych) - KRZG - osoby dozoru ruchu (w odkrywkowych zakładach górniczych oraz przy wierceniach przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu wód podziemnych do głębokości 500 metrów) - doradztwo w procesie wydobycia i przerobu kopaliny Z zakresu ochrony środowiska: - karty informacyjne - raporty o oddziaływaniu na środowisko - analizy w zakresie hałasu - analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu - operaty powietrzno-prawne - wyliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - sprawozdania do KOBIZE - operaty wodnoprawne (operat wodnoprawny) - opracowania z zakresu gospodarki odpadami - wnioski na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów - zbiorcze zestawienia danych o wytworzonych, zebranych bądź przetworzonych odpadach - projekty rekultywacji - doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Numer telefonu: 788664365
Leave your comment