Darmowe · Kancelaria Administratora Bezpieczeństwa Informacji GRAFRED

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Luty 2, 2024 9:22 am

Location: Zielona Góra, lubuskie, Poland

⭕ P. U. GRAFRED, jako zewnętrzny Administrator Bezpieczeństwa Informacji wspiera merytorycznie Administratorów Danych Osobowych oferując usługi polegające na przejęciu obowiązków wynikających z zapisów znowelizowanej 1 stycznia 2015 roku Ustawy o ochronie danych osobowych. Zakres usługi „Zewnętrzny ABI”: Przeprowadzenie audytu początkowego i prowadzenie rocznych kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Sporządzanie raportów pokontrolnych i przedkładanie ich Administratorowi Danych Osobowych. Przygotowanie dokumentacji ODO. Stworzenie i aktualizacja: Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi wraz z koniecznymi załącznikami i formularzami. Identyfikacja podstaw prawnych legalizujących przetwarzanie danych osobowych a w przypadku stwierdzenia uchybień pomoc w przywróceniu stanu zgodnego z prawem. Opracowanie i wdrożenie klauzul wynikających z obowiązku informacyjnego wobec klientów, petentów, pracowników. Prowadzenie wewnętrznego rejestru zbiorów danych osobowych a tam, gdzie jest to wymagane zgodnie z art. 27 i art. 43 Ustawy o ochronie danych osobowych zarejestrowanie zbiorów w GIODO. Prowadzenie wewnętrznych szkoleń na temat zasad przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i zapoznanie pracowników z obowiązującą w organizacji dokumentacją ODO. Zarządzanie upoważnieniami, oświadczeniami i umowami poufności. Prowadzenie ich ewidencji. Przygotowywanie umów powierzenia (poufności). Wsparcie w opanowaniu kryzysów wynikających z incydentów bezpieczeństwa. Reprezentowanie Administratora Danych Osobowych w kontaktach z GIODO. Opiniowanie dokumentów organizacji pod kątem ich zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych (umowy z klientami, oferty, treść mailingu). Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji. Współpraca z informatykami w zakresie wdrażania zabezpieczeń informatycznych oraz dostosowania oprogramowania do przetwarzania danych osobowych do wymogów rozporządzenia MSWiA. P.U. GRAFRED jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr: 2.08/00016/2015 www.abi-24.com.pl

Numer telefonu: 505413323
Leave your comment