Darmowe · PoŻyczymy Ci Sukcesu - Biznes Plan, Biznes Plany, Wniosek

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Czerwiec 4, 2024 3:30 pm

Location: Ruda Śląska, slaskie, Poland

⭕ Od dnia 1 czerwca 2016r. do oferty Funduszu Górnośląskiego SA wraca preferencyjna pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu Rozpocznij działalność - poŻyczymy Ci sukcesu. Fundusz pożyczkowy, z którego realizowane jest to wsparcie, został utworzony w ramach projektu Rozpocznij działalność - poŻyczymy Ci sukcesu dofinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O wsparcie w ramach Programu mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki: Mieszkańcy województwa śląskiego (w rozumieniu kodeksu cywilnego), zamierzający podjąć działalność gospodarczą na terenie woj. Śląskiego, ukończyły 18 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej (nie były zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów np. adwokacką, komorniczą, oświatową) w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych w ramach EFS, związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. charakter planowanej działalności gospodarczej nie będzie dotyczyć sektorów wykluczonych ze wsparcia de minimis, zgodnie Rozporządzeniem MRR z dn. 15 grudnia 2010 w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL .

Numer telefonu: 726746278
Leave your comment