Darmowe · Statystyka, Analizy Statystyczne, Opracowywanie Ankiet, Cała Polska

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Czerwiec 13, 2024 5:54 am

Location: Rybnik, slaskie, Poland

⭕ Wykonujemy analizy statystyczne do badań z obszaru medycyny, psychologii, pedagogiki, socjologii, fizjoterapii i innych dziedzin nauki. Pomagamy na każdym etapie prac - od planowania badań, określania hipotez, konstruowania narzędzi, po opracowywanie raportów z opisem wyników. Wycenę pracy wykonujemy bezpłatnie. (Pracujemy na legalnym oprogramowaniu PSPP, MS Office, "R", tworzymy raporty w formacie SPSS) 1. doradzamy w tworzeniu pytań badawczych i hipotez, 2. tworzymy i konsultujemy narzędzia badawcze czyli np. kwestionariusze ankiety i wywiadu, 3. wprowadzamy dane z kwestionariuszy do programu statystycznego, 4. tworzymy tabele i wykresy z wynikami badań, 5. dobieramy odpowiednie metody analizy statystycznej, 6. przeprowadzamy badania statystyczne i interpretujemy wyniki. 7. Na życzenie sporządzamy raporty w standardzie APA. W ramach obliczeń stosujemy różnorodne metody. Najczęściej mają one na celu sprawdzanie zależności oraz identyfikowanie różnic pomiędzy porównywanymi grupami; analizy prowadzimy m.in. w oparciu o test chi2, współczynniki korelacji, parametryczne i nieparametryczne testy służące porównywaniu grup (np. test t-studenta, Manna-Whitneya, Wilcoxona, ANOVA, Kruskala-Wallisa). Do badania wpływu wielu czynników wykorzystujemy analizę regresji. O doborze odpowiedniego testu decydujemy po zapoznaniu się z bazą danych i założeniami badawczymi. W ramach opracowania przygotowujemy także informację o przesłankach, jakie zdecydowały o wyborze danego testu. Opracowanie przedstawiamy w postaci przejrzystych tabel i wykresów oraz komentarzy. Obliczenia statystyczne są wyceniane indywidualnie, jednak zazwyczaj cena mieści się w przedziale od 180 do 350 zł za komplet analiz. Wycena usługi jest bezpłatna – jeśli są Ci potrzebne analizy statystyczne, skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci indywidualną propozycję dotyczącą zakresu i formy opracowania, terminu wykonania usługi i ceny. Praca odbywa się zdalnie - jest to w 100% wygodne ale na terenie południowego woj. śląskiego możliwy jest kontakt osobisty.

Numer telefonu: 538061732
Leave your comment