Darmowe · Profesjonalne Usługi Księgowe

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Kwiecień 13, 2023 9:59 pm

Location: Żyrardów, mazowieckie, Poland

⭕ Prowadzona przez nas działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji dla celów podatkowych ma nie tylko zasięg lokalny , ale również regionalny i ogólnopolski. Świadczymy usługi rachunkowe dla wielu podmiotów gospodarczych kładąc nacisk na wykorzystanie zdobytego przez nas doświadczenia. Posiadanie w pełni wyposażonego zaplecza technicznego i informatycznego, pozwala na terminowe i profesjonalne wykonywanie usług. Jako Firma uprawniona do wykonywania usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych spełniamy ustawowe wymogi i posiadamy polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Lata doświadczeń nauczyły nas odpowiedzialności i rzetelności w obsłudze nawet najbardziej wymagającego klienta, jakim jest klient biznesowy. Na bieżąco analizujemy potrzeby naszych klientów oraz dostosowujemy do nich ofertę. Jesteśmy więc w stanie zaproponować szeroki pakiet usług zarówno dla klientów prowadzących ewidencje uproszczone, jak również dla podmiotów prowadzących księgi handlowe. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą. Zakres usług Biuro świadczy usługi między innymi w zakresie: 1. Prowadzenie ksiąg handlowych - ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych prowadzenie ewidencji VAT - prowadzenie rozrachunków z budżetem i kontrahentami - przygotowywanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów - obsługa księgowa transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych ( eksport, import) - sporządzanie niezbędnych wydruków ksiąg oraz rejestrów zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości - wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT) - sporządzanie i przekazywanie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT, VAT-UE) - sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (w tym: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale) - sporządzanie deklaracji rocznych firmy, właścicieli - sporządzanie dodatkowych sprawozdań i analiz finansowych na życzenie klienta - prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia - sprawowanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych dostarczanych przez Klientów - przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego 2. Prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego: - ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych - prowadzenie ewidencji VAT - obsługa księgowa transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych ( eksport, import) - sporządzanie niezbędnych wydruków księgi oraz rejestrów - wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT) - sporządzanie i przekazywanie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych (PIT, VAT, VAT-UE) - sporządzanie deklaracji rocznych firmy, właścicieli - sporządzanie dodatkowych sprawozdań i analiz finansowych na życzenie klienta - prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia - sprawowanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych dostarczanych przez klientów - przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego 3. Obsługa kadrowo – płacowa pracowników oraz zleceniobiorców, czyli: - sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych - rozliczeń z ZUS - sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło - obsługa rozliczeń z ZUS - prowadzenie kartotek pracowników - rozliczenia roczne pracowników - sporządzanie obsługa deklaracji PIT-4 4. Inne usługi: - reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa - pomoc przy sporządzaniu dokumentacji związanej z założeniem firmy - doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania działalności - na życzenie klienta odbieranie dokumentów z siedziby firmy http://digistream.pl/

Numer telefonu: 531633023
Leave your comment