Darmowe · Opóźniony Rozwój Mowy - Metoda A. Tomatisa

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Sierpień 27, 2023 2:15 pm

Location: Kalisz, wielkopolskie, Poland

⭕ Gabinet prowadzi terapię dorosłych (utrata mowy, problemy komunikacyjne) i terapię dzieci od 2 roku życia (równiej chorych na epilepsję) - metodą prof. A.Tomatisa. Udzielamy pomocy dziecku z problemami społecznymi, emocjonalnymi, komunikacyjnymi. Trening jest bardzo istotny w momencie, gdy występują: opóźniony rozwój mowy, brak słuchania ze zrozumieniem lub czytania ze zrozumieniem, problemy z koncentracją, uczeniem się oraz niechęć współpracy z nauczycielem. Istotną kwestią są również problemy społeczne (wejście w życie grupy – przedszkole, szkoła). Trening metodą Tomatisa daje duże możliwości terapeutyczne w grupie dzieci z problemami szkolnymi, dysleksją, ADHD, jąkaniem, zespołem Aspergera, autyzmem, zespołem Downa, afazją, dysfazją (również z epilepsją). Dorośli pacjenci to: osoby po udarach, wylewach, z afazją, dysleksją. Rozwój możliwości intelektualnych dzieci jest możliwy poprzez poprawę uwagi słuchowej. Indywidualnie dobierany jest program treningu - w taki sposób, aby wzmocnić odbiór tych pasm częstotliwości, które odpowiadają za rozwój komunikacji i „słuchania ze zrozumieniem”. Trening ma wpływ na: zwiększenie zasobu słownictwa, płynność wypowiedzi, elokwencję, sprawność komunikacyjną oraz szybkie przyswajanie języków obcych (również przy wielojęzyczności znaczny wpływ na akcent, poprawną wymowę, spontaniczne rozumienie). Trening słuchowy metodą A.Tomatisa jest rekomendowany przez pediatrów, neurologów i psychiatrów dziecięcych z Wielkopolski ze względu na wyniki terapii. „Głos zawiera jedynie te częstotliwości, które słyszy ucho” (prawo prof. A.Tomatisa) -…a modyfikacja sposobu słuchania prowadzi do natychmiastowych zmian w głosie i mowie. Słuchanie a słyszenie to dwa różne parametry. Można słyszeć bardzo dobrze, ale nie koniecznie słuchać tego, co inni do nas mówią lub słuchać w sposób zakłócony. Po terapii następuje poprawa między innymi w „słuchaniu ze zrozumieniem” (szybka analiza zasłyszanej wypowiedzi – odrzucanie tła dźwiękowego), „czytaniu ze zrozumieniem”, jakości uczenia się oraz koncentracji. Trening wspomaga rozwój mowy - zarówno w zakresie języka ojczystego, jak i języków obcych. Po terapii w sposób widoczny zmniejsza się nadwrażliwość słuchowa, następuje rozwinięcie zdolności komunikacyjnych. Efekt treningu jest trwały. Więcej informaci www.mcdobro.pl

Numer telefonu: 798831935
Leave your comment