Darmowe · Doradca ADR DGSA Transport Towarów Niebezpiecznych Roczne Sprawozdania

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Marzec 6, 2023 12:10 pm

Location: Gorzów Wielkopolski, lubuskie, Poland

⭕ Doradca ADR DGSA transport towarów niebezpiecznych roczne sprawozdania Doradztwo ADR Przepisy ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Art. 15.1.) oraz Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (1.8.3.1) nakładają na przedsiębiorcę, który wykonuje przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA – Dangerous Goods Safety Advisor). Towary niebezpieczne to takie materiały i przedmioty, których przewóz na podstawie przepisów jest zabroniony albo dopuszczony jedynie na warunkach określonych w przepisach ADR. Doradca wykonuje obowiązki na podstawie przepisów podanych w ADR (1.8.3.3): •śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych (klasyfikacja, oznakowanie, dobór opakowań, dokumentacja, plan ochrony, dobór środków transportowych, wyposażenie pojazdów, stosowanie wyłączeń, raport powypadkowy), •doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, •przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz inne zawarte w 1.8.3.3 ADR. Współpraca z doradcą w znacznym stopniu zmniejsza koszty związane z prowadzeniem działalności związanej z towarami niebezpiecznymi oraz pozwala uniknąć kar administracyjnych nakładanych przez inspektorów inspekcji transportu drogowego na podstawie załącznika do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 227 poz. 1367). Zasady współpracy: •Współpraca odbywa się na podstawie umowy cywilnej. •Rozliczenia miesięczne lub kwartalne lub inne proponowane – rachunek •Ceny do negocjacji !!! tel. 694 - -

Numer telefonu: 515164083
Leave your comment