Darmowe · Dotacje Na Rozwój Infrastruktury Wychowania Przedszkolnego.

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Maj 26, 2024 4:55 pm

Location: Poznań, wielkopolskie, Poland

⭕ Konkurs w ramach poddziałania 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków IV kwartał. Typ beneficjenta: 1. placówki wychowania przedszkolnego, 2. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 3. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, 4. organizacje pozarządowe. W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać na inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego poprzez: a) adaptację, modernizację przebudowę, rozbudowę oraz wyposażenie i doposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej, b) budowę i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych: 85%. Minimalna wartość projektu: - projekty infrastrukturalne – wartość minimalna 250 tys. PLN - zakup wyposażenia – wartość minimalna 50 tys. PLN Źródło: http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/100/original/Harmonogram_nabor%C3%B3w_wniosk%C3%B3w_o_dofinansowanie_dla_WRPO_2014__na_rok_2016_(czerwiec_2016_r.).pdf?5139290655 , http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/001/850/original/UWRPO_14__1.11._luty_2016.pdf?5139290656 . Pozyskaliśmy blisko 90 dotacji dla firmy o zróżnicowanym zakresie działania ( usługowe, produkcyjne, handlowe ). Zajmujemy się m.in przygotowaniem wniosku, naniesieniem uzupełnień w trakcie oceny oraz wsparciem po otrzymaniu dofinansowania. Jesteś zainteresowany, skontaktuj się z Nami. Z przyjemnością przyjedziemy do Państwa firmy, poznamy jej strukturę i opracujemy cały proces przygotowania wniosku o dofinansowanie. Nasz klient może mieć pewność prawidłowo wypełnionego wniosku i przygotowanej dokumentacji. Znajdziesz Nas również na Facebooku www.facebook.com/dot4you oraz naszej stronie internetowej www.dot4you.pl

Numer telefonu: 513929065
Leave your comment