Darmowe · Outsourcing Ochrona środowiska/ ISO 14 001 - Cała Polska

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Czerwiec 8, 2024 7:06 pm

Location: Toruń, kujawsko-pomorskie, Poland

⭕ Oferujemy Państwu współpracę przy realizacji obowiązków przedsiębiorcy wynikających z systemu prawnego ochrony środowiska - outsourcing działu ochrony środowiska w zakresie: BIEŻĄCYCH SPRAWOZDAŃ * •Ewidencja wytwarzanych odpadów tj. prowadzenie i nadzorowanie kart przekazania odpadów (KPO) oraz kart ewidencji odpadów (KEO), •Opłaty środowiskowe/opłaty za korzystanie ze środowiska •Roczne sprawozdania o ilości wytworzonych opakowań (OPAK-1), •Roczne sprawozdania o masie przywiezionych z zagranicy opakowań (OPAK-2), •Roczne sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań (OPAK-3), •Sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1), •Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów * płatność miesięczna do ustalenia ISO 14 001* • Przygotowanie i nadzór Systemu Zarządzania Środowiskowego do certyfikacji wg normy PN-EN ISO 14001:2005 oraz jego integracja z już istniejącymi systemami * płatność miesięczna do ustalenia NOWE INWESTYCJE * •Karty informacyjne przedsięwzięcia, •Wnioski o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów •Wnioski o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie gazów i pyłów do powietrza •Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, •Informacje o wytwarzanych odpadach, •Szkolenia pracowników w zakresie obowiązków dotyczących ochrony środowiska, prowadzenia ewidencji, sposobów postępowania. Zwiększamy ich świadomość przez co minimalizujemy prawdopodobieństwo działania niezgodnego z prawem. *płatność jednorazowa każdorazowo do ustalenia po przeanalizowaniu udostępnionej dokumentacji Korzyści: 1.Nie martwią się Państwo o prawidłowe przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska - o wszelkich zmianach w przepisach prawnych ochrony środowiska i związanych z nimi wymaganiach są Państwo informowani na bieżąco 2.W opłacie miesięcznej mają Państwo wliczone wszystkie cykliczne raporty/sprawozdania dotyczące ochrony środowiska Takie rozwiązanie wymaga: 1.ustalenia 1 osoby odpowiedzialnej za przekazywanie informacji (nie musi to być osoba wykształcona w zakresie ochrony środowiska) 2. przeprowadzenia audytu w celu weryfikacji m.in. rejestru wymagań prawnych 3. współpracy e-mail, telefon, spotkań w wybranym zakładzie (cykliczność do ustalenia) Posiadamy odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Zapraszamy do współpracy firmy z całej Polski!

Numer telefonu: 731789814
Leave your comment