Darmowe · Sprzedam Przędsiebiorstwo - Kamar Bud

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Czerwiec 16, 2024 11:48 pm

Location: Warszawa, mazowieckie, Poland

⭕ Obwieszczenie Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Kamur Bud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, działając na podstawie postanowienie Sędziego Komisarza z dnia 25 lipca 2016 sygn.akt X GUp 369/15 sprzeda z wolnej reki: 1.Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. należące do upadłego Kamur Bud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łomiankach z wyłączeniem środków pieniężnych, jakie znajdują się w masie upadłości na rachunku bankowym i kasie upadłego do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości po dniu zawarcia umowy sprzedaży, a także z wyłączeniem należności z tytułu nadpłaty podatku VAT. 2.Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 15.000,00 zł brutto (słownie: Piętnaście tysięcy złotych 00/00). 3.Pisemne oferty w języku polskim należy składać do dnia 26 sierpnia 2016 r. na adres: Jolanta ogorzałek - Krzemińska - Syndyk Masy upadłości Kamar Bud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, II Piętro 4.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka, dnia 31 sierpnia 2016 r. o godzinie 12.00, 5.Ze stanem prawnym i faktycznym przedsiębiorstwa można zapoznać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (223 - -.

Numer telefonu: 794358932
Leave your comment