Darmowe · Szkolenia Bhp

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Kwiecień 9, 2024 5:44 am

Location: Wągrowiec, wielkopolskie, Poland

⭕ Szkolenia BHP. Kompleksowa obsluga firm w zakresie bhp.Profesjonalnie, ceny konkurencyjne.Świadczę wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez sprawowanie stałego nadzoru jako specjalista spoza zakładu. Działam zgodnie z art. 23711 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby BHP specjaliście spoza zakładu pracy. W ramach stałej obsługi BHP zapewniam: •Doradztwo w zakresie bhp, •Opracowanie zarządzeń wewnętrznych oraz procedur dotyczących tematyki bhp, •Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp, •Informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń, •Przygotowanie kompletu instrukcji bhp, •Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględniania w tych planach rozwiązań techniczno - organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, •Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników, •Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej, sporządzanie kart statystycznych wypadków, •Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach, •Przeprowadzanie szkoleń bhp wstępnych, okresowych dla grup zawodowych, •Doradztwo w zakresie ergonomii, organizacji stanowisk pracy, •Przygotowanie rocznych analiz stanu warunków pracy, •Ocena maszyn i urządzeń pod kątem minimalnych wymagań, •Udział w kontrolach Państwowego nadzoru nad warunkami pracy: (PIP, PIS), •Doradztwo w zakresie ustalania przydziału odzieży roboczej ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników oraz pomoc przy zakupie, opracowanie zakładowej tabeli •Zlecenie wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, •Prowadzenie rejestrów, dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także prowadzenie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, •Udział w komisjach ds. bhp, •Oraz inne nie wymienione usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy •Usługi związane z ochroną środowiska, gospodarka odpadami Proponuję stałą współpracę z zakresie wykonywania obowiązków służb BHP wynikających z przepisów prawa i powierzenie wszystkich zadań związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Państwa firmie. Takie rozwiązanie zapewni Państwu dostosowanie stanu BHP w firmie do aktualnie obowiązujących przepisów, uniknięcie kar z uwagi na kontrolę Inspekcji Pracy, czy Inspekcji Sanitarnej oraz bieżące monitorowanie zmian i właściwe reagowanie na zdarzenia w firmie. Posiadam odpowiednie kwalifikacje i umiejętności poparte 31 letnim doświadczeniem w służbie bhp.

Numer telefonu: 505316967
Leave your comment