Darmowe · Wsparcie Inwestycji W Przetwarzanie Produktów Rolnych

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Sierpień 26, 2023 5:18 pm

Location: Słupca, wielkopolskie, Poland

⭕ Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój. O pomoc może ubiegać się podmiot, który: wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej; prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo; - nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy; - jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku; - posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; - zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie: a) nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawierających mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z: - producentami rolnymi, - grupami lub organizacjami producentów, - związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów, - podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, b) wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50 % ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi,- - przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi. Sporządzamy wnioski doradzamy.

Numer telefonu: 731063205
Leave your comment