Darmowe · Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Terapeutyczno-Przedszkolny.

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Grudzień 21, 2023 4:15 pm

Location: Kikół, kujawsko-pomorskie, Poland

⭕ UWAGA WAŻNA DLA RODZICÓW! REHABILITACJA DZIECI Ruszył nabór do zapisu dzieci niepełnosprawnych do nowo powstającego Niepublicznego Specjalistycznego Punktu Terapeutyczno-Przedszkolnego w Kikole. Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pobyt dziecka w przedszkolu jest BEZPŁATNY. Zapraszamy rodziców zainteresowanych przyjęciem dziecka do przedszkola. Celem Przedszkola jest: -Wspomaganie indywidualnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. -Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego we wszystkich obszarach w zakresie dostępnym dla wychowanków. -Ścisła współpraca z rodziną w procesie rewalidacyjno -wychowawczym, uwzględniająca potrzeby rodziny dziecko niepełnosprawnego. Zadania Przedszkola: -Prowadzenie procesu rewalidacyjnego w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci oraz zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. -Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej aktywności i motywacji do działania. -Zapewnienie stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza terenem punktu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. -Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności oraz umacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu. -Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych przeżyć. -Przygotowanie do podjęcia edukacji na dalszych etapach poprzez kształcenie dojrzałości szkolnej. -Wybór najbardziej efektywnych metod i form pracy, dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawności intelektualną. -Ścisła współpraca z rodzinami dzieci w celu ujednolicenia i intensyfikacji oddziaływań rewalidacyjnych. W Przedszkolu prowadzone będą zajęcia grupowe i indywidualne. Zajęcia grupowe: -zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, w czasie których realizowane będą założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego, -zajęcia muzyczno-rytmiczne, -zajęcia plastyczne; -nauka samoobsługi i samodzielności, -spacery i zabawy na świeżym powietrzu, -wycieczki poza teren przedszkola. Zajęcia indywidualne: -terapie psychologiczna, -logopedia, -rehabilitacja ruchowa, -muzykoterapia; -dogoterapia, -rehabilitacja w kombinezonach Dunag 2; -terapia taktylna. Zajęcia indywidualne dobierane będą zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowane do możliwości dzieci. kontakt do Przedszkola tel.665 - - Kikół ul.Toruńska 14 A I piętro nad Lewiatanem

Numer telefonu: 729890894
Leave your comment