Darmowe · Terroryzm Mikrofale Infradźwięki Światło

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Styczeń 1, 2024 4:44 am

Location: Katowice, slaskie, Poland

⭕ Książka autora Terroryzm Mikrofale Infradźwięki Światło to najnowsza pozycja na rynku europejskim powstała w odpowiedzi na "New Global Challenges" ogłoszone przez NATO. Terroryzm nie ma prawnej definicji. Według definicji internetowej "Common definitions of terrorism refer only to those violent acts that are intended to create fear (terror);" Czyli gwałtowne akty, których celem jest wywołanie strachu (terroru). W odpowiedzi na Nowe Globalne Wyzwania, autor wprowadził do literatury i materiałów szkoleniowych dla antyterrorystów następujące pojęcia: Long-term terrorism (LTT) - czyli terroryzm długotrwały Low-energy terrorism (LET) - czyli terroryzm nieskoenergetyczny, gdy skutki są rozciągnięte w czasie i przez to rozwija się w ukryciu przez wiele lat. Non-Lethal Terorism - czyli terroryzm, którego celem nie jest pozbawienie nikogo życia, ale wywołanie długotrwałych negatywnych skutków zdrowotnych wobec dużej populacji ludności. Co mają wspólnego infradźwięki, mikrofale, światło z terroryzmem ? Pozornie nie widać tego związku, ale mają związek z LTT - czyli terroryzmem długotrwałym. Źródłem infradźwięków dużej mocy są obecnie przemysłowe turbiny wiatrowe. Teoretycznie infradźwięki generowane przez turbiny nie powinny oddziaływać na zdrowie mieszkańców zamieszkałych w pobliży farm wiatrowych. Autor uczestniczył w publicznych przesłuchaniach Senatu Australii nt. Syndromu Farmy Wiatrowej ( Wind Farm Syndrome) i jedyny profesor z Australii, który dostał granta na badania infradźwięków, poskarżył się że operatorzy nie dopuścili go do prowadzenia badań. A przecież może być tak, że terroryści przejmują kontrolę nad farmą wiatrową i przekształcają ją w sterowalne źródło infradźwięków dużej mocy, używane w ramach LTT do oddziaływania na lokalnych mieszkańców, aby wywołać u nich pogorszenie stanu zdrowie w długim okresie ( long-term infrasounds exposure) sterując fazowo poszczególnymi turbinami jak macierzą radarową, aby kierować skoncentrowaną energię infradźwiękową na określone budynki i ich mieszkańców nie losowo, a używając technologii macierz fazowych stosowanej obecnie w radarach. Wtedy pomiary środowiskowe nie wykazują anomalii, normy są teoretycznie spełnione, a wybrani mieszkańcy poddawani są ekspozycji na infradźwięki o zwiększonej energii i przez wydłużony okres w ciągu doby niż pozostali. Podobnie w przypadku telefonii komórkowej, normy emisji mogą być spełnione, ale w centrum miasta może być zlokalizowanych tak wiele nadajników i ich systemy antenowe tak zaprogramowane, że określone lokalizacje będą eksponowane na dawki mikrofal wielokrotnie przekraczające jakiekolwiek bezpieczne normy. Światło a LTT, pozornie bez związku, ale dopiero lekarze współpracujący z WHO zaprotestowali głośno przeciwko reklamie jednego z producentów systemów oświetlenia, reklamującego oświetlanie sypialni małego dziecka również nocą, podczas snu. Taka stymulacja światłem podczas snu zaburza sygnatury fal mózgowych i może prowadzić do uszkodzenia nadal rozwijającego się układu nerwowego małego dziecka, a skutki będą odczuwalne (long-term) - czyli po wielu latach i na dużej populacji dzieci poddanej takiej ekspozycji światłem podczas snu. Prawo cywilne, prawo karne nie definiuje Long-Term Terrorism zakładając w domniemaniu działanie w dobrej wierze operatora takiego systemu, jak opisane wyżej. Stąd LTT jest odpowiedzią na te deficyty legislacyjne. Autor opracowuje materiały szkoleniowe dla antyterrorystów w Europie i publikuje magazyny Global Antiterrorist i Counterterrism w j.angielskim.

Numer telefonu: 723528283
Leave your comment