Darmowe · Nauczyciel J.angielskiego Oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: Luty 3, 2024 10:59 pm

Location: Droszków, lubuskie, Poland

⭕ Stowarzyszenie Oświatowe "Przyjazna Szkoła" poszukuje kandydata na stanowisko: " Nauczyciel języka angielskiego oraz Dyrektor w Zespole Szkolno - Przedszkolnym. I. Wymagania w stosunku do kandydatów: 1. bardzo dobra znajomość języka angielskiego, kwalifikacje do nauki języka angielskiego w klasach 1-3, 2. wykształcenie wyższe, 3. co najmniej 5 lat stażu pracy, 4. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w oświacie, 5. biegła znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu, 6. prawo jazdy kat. B, 7. samodzielność, kreatywność, dokładność i staranność wykonywania zadań, zarządzanie jakością realizowanych zadań, umiejętność zarządzania zespołem, komunikatywność, wysokie umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność. II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1. nauka języka angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Droszkowie (grupy przedszkolne I-III, klasy 1-3), 2. koordynacja i organizowanie pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Droszkowie, 3. opracowanie rocznego planu pracy placówki, 4. współpraca z wszystkimi jednostkami nadzorującymi pracę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w tym Urzędem Gminy Zabór, Kuratorium Oświaty, Inspekcją Sanitarną, itd. 5. prowadzenie nadzoru pedagogicznego placówki, 6. przygotowywanie wymaganej dokumentacji, 7. wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO). III. Wymagane dokumenty: 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2132 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)”, 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego, 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie wyższe, 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu), 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego), 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe, referencje itp. Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem. Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Droszkowie).

Numer telefonu: 698236992
Leave your comment